Returmottak

Alle elektroprodukter skal leveres til gjennvinning.

For at du skal få det så enkelt som mulig, kan du levere alt fra slagdriller til elektriske gressklippere hos oss, så håndterer vi det for deg.

Alle elektroprodukter leveres kostnadsfritt hos oss!